El bufet

El Despatx es va fundar l’any 1973. Va començar amb en Joaquín Parareda Sanz davant del Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social i amb en Josep felip Colet davant del Departament de Dret de la Circulació.

Al llarg d’aquests anys i actualment, el Despatx ha donat i continua donant un servei d’assessorament a importants empreses nacionals i internacionals, públiques, participades i privades, del sector químic, petroquímic, nuclear, industrial, hostaleria, seguretat privada, explotacions agràries, companyies d’assegurances, mútues d’accidents de treball, corporacions locals, així com també a col·lectius laborals, a treballadors i a pensionistes.

La nostra activitat comprèn tant l’assessorament, la consultoria i el recolzament a empreses i treballadors, com la representació d’aquests davant d’organismes oficials, com l’Institut Nacional i la Tresoreria de la Seguretat Social, Inspecció de Treball, Fons de Garantia Salarial o el Departament de Treball. També realitzem la defensa de tots els drets laborals i constitucionals, col·lectius i individuals, davant organismes extra judicials i davant els propis Jutjats i Tribunals.

Mantenim col·laboracions permanents amb altres despatxos professionals de la mateixa o diferent disciplina, gestories i assessories, amb Professors i Catedràtics de diferents universitats, amb associacions de laboralistes, i franques relacions amb les Administracions Públiques, sindicats i associacions patronals, sempre amb estricte respecte a les normes d’ètica y deontològiques.

Avui és un dels despatxos més antics de la província de Tarragona, en el que s’han format i treballat professionals durant molts anys, constituint després els seus propis despatxos o alternant-ho amb l’ensenyament universitari com a doctors en dret.

En l’actualitat, el Despatx es compon de tres advocats amb gran experiència professional i formació continuada en dret del treball i Seguretat Social, com són el Joaquín Parareda Sanz, la Laura González Sáez i Anna Trillas Papiol, ajudats d’un equip tècnic i administratiu.

Joaquin Parareda Sanz, bufet advocats Tarragona


Parareda Advocats