Àrees

En general, tant per empreses com per col·lectius i particulars, oferim:

 • Redacció d’escrits i defensa judicial davant dels Tribunals de l’Ordre Social.
 • Negociació de convenis col·lectius.
 • Negociació i defensa d’acomiadaments individuals i col·lectius, suspensions de contractes o reduccions de jornada i salaris.
 • Assessorament en conflictes col·lectius i vagues.
 • Assessorament sobre modificació de condicions de treball, mobilitat funcional i geogràfica.
 • Actuacions davant la Inspecció de Treball.
 • Expedients d’invalidesa davant l’Institut i la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Mediacions i solucions extrajudicials de conflictes.
 • Assessorament en les diferents modalitats de contractació.
 • Assessorament en optimització de recursos humans.
 • Redacció de contractes laborals, de confidencialitat, de permanència, etc.
 • I en general, redacció i assessorament en qualssevol matèries de l’àmbit laboral que afectin o puguin afectar el funcionament d’una empresa.

Área Laboral Empreses, Col·lectius y Particulars, bufet advocats Tarragona

Despatx advocats Tarragona

Parareda Advocats